Advies over de CCPA voor gemachtigde personen

Overzicht

De California Consumer Privacy Act of 2018 (hierna aangeduid als CCPA) geeft consumenten in Californië een aantal rechten met betrekking tot hun privacy. Microsoft maakt het gebruikers gemakkelijk om hun rechten uit te oefenen. Dit is bijvoorbeeld het recht om, door middel van een verifieerbare aanvraag, te verlangen dat wij (i) meedelen welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, gebruiken, openbaar maken en verkopen en toegang tot die gegevens verlenen, en (ii) de persoonlijke gegevens van de consument verwijderen. Conform de CCPA kunnen consumenten hun rechten uitoefenen via een gemachtigde persoon. Dit advies is bedoeld voor gemachtigde personen die handelen namens een consument die de hierboven vermelde CCPA-rechten wil uitoefenen..

Microsoft stelt persoonlijke gegevens beschikbaar via enkele mechanismen, afhankelijk van of de gebruiker een persoonlijke Microsoft-account heeft of niet.

Als de consument een Microsoft-account heeft

Consumenten met een Microsoft-account kunnen hun CCPA-rechten uitoefenen via het Microsoft-privacydashboard. Daar kunnen gebruikers de specifieke persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan de account bekijken, downloaden of verwijderen.

Als gebruikers persoonlijke inhoud hebben die ze willen exporteren of verwijderen uit Microsoft-producten, worden sommige gegevens beschikbaar gesteld in onze toepassingen of via zelfservice-interfaces. Outlook biedt bijvoorbeeld functies voor het exporteren en verwijderen van e-mails en contactpersonen. Bij Skype kunnen gebruikers een kopie aanvragen van hun chatgeschiedenis en bestanden die zij op Skype hebben gedeeld. Informatie over andere manieren voor zelfservice worden vermeld in de pagina privacyresources.

Voor toegang tot of het verwijderen van andere gegevens die zijn gekoppeld aan een Microsoft-account, kunnen gebruikers zich aanmelden bij hun account en rechtstreeks een aanvraag indienen bij ons privacyteam. Houd er rekening mee dat geldige aanmeldingsgegevens zijn vereist voor toegang tot of het verwijderen van persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan een Microsoft-account. Deze vorm van bescherming is ingesteld ter beveiliging van consumenten en hun gegevens.

Als u als gemachtigde persoon vragen mocht hebben, neemt u contact op met het Privacy Response Center van Microsoft voor hulp.

Als de consument geen Microsoft-account heeft

Als de consument geen Microsoft-account heeft of gegevens wil exporteren of verwijderen die niet zijn gekoppeld aan een Microsoft-account, kan hij of zij rechtstreeks een aanvraag indienen bij ons privacyteam. Omdat deze aanvraag wordt gedaan voor gegevens die niet toegankelijk zijn in een aangemelde Microsoft-account, vragen wij om twee identificatiefactoren, zoals een geverifieerd e-mailadres en een telefoonnummer, om een aanvraag voor toegang tot gegevens te verwerken.

Als u als gemachtigde persoon vragen mocht hebben, neemt u contact op met het Privacy Response Center van Microsoft voor hulp.

Als de consument zich wil afmelden voor verkoop van persoonsgegevens

Microsoft verkoopt uw persoonsgegevens niet, dus bieden we ook geen mogelijkheid aan om u daarvoor af te melden.

Aanvullende informatiebronnen