Juni 2022

 • We hebben de sectie Ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën bijgewerkt om te verduidelijken en beter te communiceren wanneer we om uw toestemming vragen voordat we optionele cookies installeren.

April 2022

 • De sectie Wanneer we persoonsgegevens opslaan en verwerken is bijgewerkt in reactie op de Japanse wet voor de bescherming van persoonlijke gegevens.
 • De sectie Jouw telefoon is gewijzigd naar Telefoonkoppeling om de nieuwe naam van de Windows-app weer te geven.

Maart 2022

 • We hebben wijzigingen aangebracht in de sectie Toegang tot en beheer van uw persoonlijke gegevens om beter te communiceren hoe Microsoft persoonsgegevens verwerkt.
 • We hebben de sectieSkype bijgewerkt om aanvullende informatie te geven over hoe gebruikers kunnen communiceren met serviceproviders voor noodoproepen in de Verenigde Staten wanneer ze Skype gebruiken.
 • De secties Microsoft Teams en Skype zijn bijgewerkt met aanvullende informatie over hoe contactgegevens worden verwerkt en kennisgevingen aan niet-gebruikers.

December 2021

 • We hebben de persoonsgegevens die we verzamelen aangepast om meer transparantie te bieden aan de bronnen en verwerking van gegevens van derden.
 • De sectie Hoe we persoonsgegevens gebruiken, is uitgebreid met aanvullende informatie over hoe Microsoft werkt om onze producten en consumenten te beschermen.
 • De sectie Microsoft Teams is gewijzigd om aanvullende informatie te verstrekken over de manier waarop Teams communiceert met accounts van derden.
 • We hebben de sectie Advertenties verduidelijkt om beter te laten zien hoe Microsoft gepersonaliseerde en gedragsadvertenties levert.

Oktober 2021

 • De Windows-sectie en andere onderdelen van de privacyverklaring zijn bijgewerkt om Windows 11 op te nemen en personen te helpen begrijpen hoe Microsoft persoonsgegevens verwerkt met de release.
 • De secties Producten die door uw organisatie worden verstrekt—kennisgeving aan eindgebruikers, andere belangrijke privacygegevens en Enterprise- en ontwikkelaarsproducten zijn gewijzigd om wijzigingen in de commerciële overeenkomsten van Microsoft weer te geven.

September 2021

 • We hebben een koppeling toegevoegd naar een nieuwe pagina met informatie voor jonge mensen.
 • We hebben de sectie Edge bijgewerkt met aanvullende informatie om duidelijk te maken hoe we gegevens gebruiken en verzamelen met betrekking tot de zoekactiviteit om Microsoft-services te verbeteren.

Juli 2021

 • We hebben de Verzameling van gegevens van kinderen- en Xbox-secties aangepast om meer informatie te geven over de Xbox-ervaring.
 • In de sectie Activiteitsgeschiedenis hebben we de privacyverklaring herzien om onze huidige werkwijzen te weerspiegelen.
 • We hebben de sectie Cortana aangepast om beter te communiceren hoe de digitale assistent persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt.
 • In de gehele privacyverklaring hebben we taalwijzigingen aangebracht om onze werkwijzen te verduidelijken.

April 2021

 • De sectie Microsoft Edge is bijgewerkt om de definitie van gegevens over navigatieactiviteiten te verduidelijken en beter te communiceren hoe personen het gebruik van deze gegevens kunnen beheren voor het personaliseren van Microsoft Edge- en Microsoft-services.

Maart 2021

 • Om beter te communiceren over hoe we gegevens van kinderen verwerken, hebben we de sectie Verzameling van gegevens van kinderen in de privacyverklaring naar voren gehaald, zodat de informatie makkelijker te vinden en uit te breiden is met verdere uitleg, zoals informatie met betrekking tot Xbox-profielen.
 • We hebben de formulering in de sectie Windows-apps bijgewerkt om onze gegevensprocedures met betrekking tot de foto- en camera-apps beter te communiceren.
 • We hebben de secties Toegang tot en beheren van uw persoonsgegevens en Contact opnemen aangepast om te verduidelijken wanneer we reageren op vragen en opmerkingen.
 • We hebben de sectie Enterprise- en ontwikkelaarsproducten verduidelijkt door meer rechtstreekse toegang te bieden vanaf de Privacyverklaring tot de Servicevoorwaarden van Azure Playfab.
 • We hebben de sectie California Consumer Privacy Act aangepast om meer rechtstreekse toegang te bieden vanaf de Privacyverklaring tot de California Consumer Privacy Act voor consumenten in Californië.

Januari 2021

 • Het gedeelte Microsoft Edge verduidelijkt onze privacy-procedures met betrekking tot MSN-inhoud die toegankelijk is via de webbrowser en de mogelijkheid browsergegevens te synchroniseren.
 • In het gedeelte Persoonlijke gegevens die we verzamelen, hebben we de definitie van verkeersgegevens ingevoerd om beter te communiceren hoe Microsoft met aan communicatieservices gerelateerde gegevens omgaat.
 • We hebben de gedeelten Enterprise onlineservices en Waar we persoonlijke gegevens kunnen opslaan en verwerken gewijzigd om te verduidelijken hoe Microsoft persoonlijke gegevens verwerkt in verband met legitieme bedrijfsactiviteiten om services te bieden aan commerciële klanten.
 • We hebben een nieuw gedeelte Spraakherkenningstechnologieën toegevoegd en wijzigingen aangebracht in de privacyverklaring om beter te kunnen communiceren hoe Microsoft de automatische en handmatige revisie van gegevens verwerkt en, met uw toestemming, spraakgegevens beoordeelt om spraakherkenningstechnologieën te maken en te verbeteren.
 • Het gedeelte Hoe u contact kunt opnemen met ons is gewijzigd om onze globale aanpak beter te vertegenwoordigen om te garanderen dat mensen kunnen communiceren met Microsoft.
 • We hebben een beknopter traject geboden om meer te weten te komen over onze gegevensverwerkingservaringen bij het gebruik van de Kinect-apparaten in het gedeelte Xbox.
 • We hebben het gedeelte Cortana bijgewerkt en andere onderdelen van de privacyverklaring aangepast om de privacyprocedures die zijn gekoppeld aan de huidige en vorige versies van Cortana beter weer te geven.
 • We hebben het gedeelte Microsoft Translator gewijzigd om onze privacyprocedures beter te kunnen communiceren wanneer de services worden gebruikt als onderdeel van een zelfstandige consumententoepassing of zijn geïntegreerd in andere producten en services.

November 2020

 • We hebben de Microsoft 365 sectie aangevuld met de privacy-procedures die zijn gerelateerd aan verbonden ervaringen.
 • In de sectie Bing hebben we aanvullende informatie gegeven over de manier waarop gegevens worden overgebracht naar een doelwebpagina wanneer ze de webpagina openen via Bing-zoekresultaten.
 • We hebben de Xbox-sectie met nieuwe taal vernieuwd om onze privacy-praktijken beter aan te geven.

September 2020

 • De sectie Xbox en Xbox Live is aangevuld met de Game Pass-app en de verwerking van diagnostische consolegegevens is verduidelijkt.
 • De sectie Surface Duo is geïntroduceerd om onze privacy-praktijken met betrekking tot het nieuwe apparaat te beschrijven.
 • We hebben in het gedeelte Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken extra uitleg toegevoegd over het gebruik van het Privacy Shield-raamwerk tussen de EU en de VS door Microsoft om te verduidelijken dat Microsoft dit Privacy Shield-raamwerk niet als wettelijke basis gebruikt voor de overdracht van persoonsgegevens in het licht van het arrest van het Hof van Justitie van de EU in zaak C-311/18.
 • We hebben verduidelijkt hoe Microsoft cookies en andere communicatietechnologieën gebruikt en hoe individuen toestemming geven voor en persoonlijk controle kunnen uitoefenen op het gebruik ervan door veranderingen aan te brengen in het gedeelte Cookies en soortgelijke technologieën.
 • We hebben uitleg toegevoegd aan het gedeelte Verzamelen van gegevens van kinderen om duidelijker te maken hoe ouders en voogden de gegevens van een minderjarige kunnen beheren, weergeven en verwijderen.
 • We hebben ook het gedeelte SwiftKey aangevuld om de veranderingen in de technologie uit te leggen en te laten zien hoe personen deze technologie en de gegevens die ermee worden verzameld aan hun persoonlijke voorkeur kunnen aanpassen.

Juli 2020

 • We hebben de privacyverklaring aangepast omdat er wijzigingen zijn in onze huisstijl van de producten en services van Microsoft. We hebben bijvoorbeeld bepaalde verwijzingen van Office 365 naar Microsoft 365 gewijzigd om de verwerking van persoonlijke gegevens in producten duidelijk te maken.
 • We hebben tekst toegevoegd aan de Microsoft Edge-sectie om de gegevensverwerking en procesprocedures te verduidelijken wanneer Wachtwoordcontrole wordt gebruikt en inhoud wordt gedownload voor het verbeteren van de browse-ervaring.

Juni 2020

 • We hebben overal in de privacyverklaring wijzigingen aangebracht die zijn bedoeld om de transparantie en leesbaarheid te verbeteren. Zo hebben we bijvoorbeeld:
  • Meer informatie toegevoegd over het gebruik van Microsoft-services, zoals Microsoft Teams; en
  • Informatie toegevoegd die de persoonlijke gegevensverwerking van Microsoft met betrekking tot legitieme bedrijfsactiviteiten verduidelijkt.
 • We hebben verduidelijkt hoe personen met Microsoft kunnen communiceren om hun rechten met betrekking tot gegevensprivacy op grond van de California Consumer Privacy Act uit te oefenen in de sectie Contact met ons opnemen.
 • In de sectie Skype is de taal bijgewerkt om de vertaalfunctionaliteit van de service te verduidelijken met betrekking tot Vertaalfuncties.
 • Er is een sectie toegevoegd aan Microsoft Teams waarin de verwerkingsactiviteiten van Microsoft met betrekking tot de Microsoft Teams-ervaring worden beschreven.
 • In de sectie Feedback-hub hebben we informatie toegevoegd om interne bedrijfsactiviteiten te verduidelijken.
 • In de sectie Windows-apps hebben we extra informatie toegevoegd aan Camera- en foto-apps om de verwerkingsactiviteiten van Microsoft met betrekking tot de ervaring te beschrijven.

Mei 2020

 • Er is een sectie toegevoegd aan HoloLens om onze verwerkingsactiviteiten te beschrijven die specifiek horen bij het HoloLens-apparaat en de HoloLens-ervaring.
 • Er is een sectie toegevoegd aan Windows Mixed Reality om onze verwerkingsactiviteiten te beschrijven die specifiek horen bij het Windows Mixed Reality-apparaat en de Windows Mixed Reality-ervaringen.

april 2020

 • In Persoonlijke gegevens die we verzamelen, hebben we informatie toegevoegd over persoonlijke gegevens die we verzamelen tijdens evenementen in de winkel.
 • In Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken, hebben we informatie toegevoegd over onze verwerking van persoonlijke gegevens voor prijsacties en andere evenementen in de winkel.

Februari 2020

 • In California Consumer Privacy Acthebben we een koppeling toegevoegd naar informatie over hoe u met behulp van een gemachtigde persoon uw rechten kunt uitoefenen.

Januari 2020

 • In Reclamehebben we informatie opgenomen over privacyinstellingen in Microsoft Edge met betrekking tot persoonlijke advertenties.
 • In Zoeken, Microsoft Edge en kunstmatige intelligentiehebben we een sectie toegevoegd die specifieke is voor Microsoft Edge. De sectie Microsoft Edge bevat informatie over:
  • Inhoud die u op uw apparaat kunt opslaan.
  • De mogelijkheid om de browsegeschiedenis die aan uw Microsoft-account is gekoppeld te delen om uw webervaring te verbeteren.
  • Privacy-instellingen.
  • Het verzamelen en gebruiken van diagnostische gegevens.
 • In Webbrowsers: Microsoft Edge (verouderd) en Internet Explorer hebben we verduidelijkt dat de sectie van toepassing is op oudere versies van Microsoft Edge.

December 2019

 • In Andere belangrijke privacyinformatie is een sectie toegevoegd over de California Consumer Privacy Act.
 • In Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren is een koppeling toegevoegd naar het Microsoft-privacyrapport, dat statistische gegevens bevat over gebruikersaanvragen voor uitoefening van rechten voor gegevensbescherming.
 • In Producten die worden geleverd door uw organisatie – kennisgeving aan eindgebruikers en Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars is aanvullende informatie opgenomen over de verwerking ten behoeve van de legitieme zakelijke activiteiten van Microsoft van persoonsgegevens van gebruikers die werken met Microsoft producten via een account van hun organisatie (zoals een werk- of schoolaccount).
 • In Windows Diagnostische gegevens is de terminologie voor niveaus van activiteitsgegevens voor diagnostiek bijgewerkt. Diagnostische gegevens van het niveau 'Basis' worden nu 'Vereiste diagnostische gegevens' genoemd en diagnostische gegevens van het niveau 'Volledig' worden nu 'Optionele diagnostische gegevens' genoemd.

Oktober 2019

 • In Skype hebben we aangegeven dat Microsoft spraak- en tekstgegevens in de functie stem-naar-tekst gebruikt om ondertiteling van audio voor gebruikers mogelijk te maken.

September 2019

 • In Producten die worden geleverd door uw organisatie – kennisgeving aan eindgebruikers is informatie toegevoegd over verwerking door ons van persoonsgegevens van leerlingen met betrekking tot de Microsoft-producten die basisscholen en middelbare scholen beschikbaar stellen.
 • In Jouw telefoon hebben we informatie opgenomen over het doen en ontvangen van oproepen vanaf uw Android telefoon op uw Windows-apparaat.

Augustus 2019

 • In Hoe wij persoonsgegevens gebruiken hebben we verduidelijkt dat we zowel geautomatiseerde als handmatige methoden gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • In Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren hebben we instructies toegevoegd voor het exporteren van uw Skype-chatgeschiedenis en -bestanden.
 • In Windows-apps hebben we informatie toegevoegd over Verteller, een schermlezer die u helpt Windows te gebruiken zonder scherm.

Juni 2019

 • In Xbox en Xbox Live hebben we informatie toegevoegd over de gegevens die we verzamelen via Xbox-consoles, Xbox-apps en Xbox Live om functies en abonnementsservices te kunnen bieden.

Mei 2019

 • In Cortana hebben we informatie toegevoegd over hoe Cortana kan communiceren met andere Microsoft-producten (bijvoorbeeld Office) en services van derden.
 • In Spraak, spraakactivering, handschrift en getypte gegevens hebben we:
  • gegevens opgenomen met betrekking tot spraakherkenningsfuncties voor HoloLens-apparaten en Windows Mixed Reality.
  • spraakactivering toegevoegd voor meer informatie over hoe (i) apps communiceren via Windows-spraakherkenning, (ii) Microsoft gebruikmaakt van spraakgegevens en (iii) gebruikers spraakactivering kunnen in- en uitschakelen.
 • In de apps Camera en Foto's hebben we informatie ingevoegd met betrekking tot de mogelijkheid om foto's te groeperen op tijd, locatie, labels en gezichten.
 • In Windows Search hebben we een sectie Jouw telefoon toegevoegd met een beschrijving van een app waarmee u uw Android-telefoon aan uw Windows-apparaat kunt koppelen.

April 2019

 • In de sectie Office hebben we informatie toegevoegd over verbonden ervaringen en het verzamelen en verwerken van diagnostische gegevens.

Maart 2019

 • In Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken hebben we uitgelegd dat onze verplichtingen volgens de Privacy Shield-raamwerken tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS ook persoonsgegevens betreffen die wij ontvangen vanuit het Verenigd Koninkrijk.

November 2018

 • In Entertainment en verwante services hebben we Mixer bijgewerkt met meer informatie over welke interacties van gebruikers openbaar kunnen worden weergegeven.

Oktober 2018

 • In Redenen waarom wij persoonsgegevens delen hebben we een voorbeeld toegevoegd van het delen van bepaalde gegevens met een werkgever of school om ze de mogelijkheid te bieden de Microsoft-producten te beheren die ze u ter beschikking hebben gesteld (of waar u zich bij aanmeldt met een account dat ze u ter beschikking hebben gesteld).
 • In de sectie Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken van Andere belangrijke privacyinformatie hebben we aangegeven dat we onder de Privacy Shield-overeenkomst tussen Zwitserland en de VS met de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner samenwerken aan het oplossen van geschillen met Zwitserse personen.
 • In Producten die worden geleverd door uw organisatie – kennisgeving aan eindgebruikers hebben we verduidelijkt dat de mogelijkheid die een werkgever of school heeft voor het beheren van producten en accounts het beheer van privacyinstellingen kan bevatten.
 • In Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars hebben we PlayFab Services toegevoegd als een voorbeeld van cloudservices voor ondernemingen en ontwikkelaars.
 • In Skype hebben we een alinea met een beschrijving van een nieuwe functie voor ondertiteling toegevoegd.
 • In Windows hebben we:
  • herhaald hoe een organisatie toegang kan krijgen tot gegevens van de Windows-apparaten die zij beheert.
  • meer voorbeelden gegeven in de beschrijving van het activiteitenoverzicht.
  • verduidelijkt dat de reclame-id-instellingen alleen van toepassing zijn wanneer een app is afhankelijk van de reclame-id en niet van invloed is op andere manieren om op interesses gebaseerde advertenties te leveren (zoals cookies).
  • de beschrijving toegevoegd in Diagnostische gegevens dat diagnostische gegevens kunnen worden gedeeld met een organisatie, zoals een werkgever of school, om te helpen bij het beheer van apparaten in de organisatie en dat statistische diagnostische gegevens kunnen ook worden gedeeld met andere geselecteerde derden.
  • een nieuwe sectie Feedback-hub toegevoegd om het verzamelen van feedback en diagnostische gegevens via de app te beschrijven.
  • enkele verduidelijkingen aangebracht onder Locatieservices, bewegingsdetectieen opname, met inbegrip van de specificatie dat Windows probeert uw locatie te bepalen wanneer u een noodoproep doet, ongeacht uw locatie-instellingen, en dat uw mobiele provider toegang heeft tot de locatie van uw apparaat.
  • beschrijvingen bewerkt in Spraak, Handschrift en Typen ter verbetering van de duidelijkheid en om meer informatie over beschikbare besturingselementen te verschaffen.
  • onder Webbrowsers: Microsoft Edge en Internet Explorer een unieke id beschreven die wordt verzonden door de Edge-browser naar bepaalde websites zodat we statistische gegevens kunnen ontwikkelen om browserfuncties en -services te verbeteren, en een beschrijving toegevoegd van een nieuwe functie 'Website aan taakbalk vastmaken'.
 • We hebben overal in de privacyverklaring extra wijzigingen aangebracht die zijn bedoeld om de transparantie en leesbaarheid te verbeteren en om verouderde links en verwijzingen bij te werken.

Augustus 2018

 • We hebben overal in de privacyverklaring extra wijzigingen aangebracht die zijn bedoeld om de transparantie en leesbaarheid te verbeteren. Zo hebben we bijvoorbeeld meer beschrijvende labels voor hyperlinks verstrekt.
 • We hebben de beschrijving van de persoonsgegevens die Microsoft verzamelt voor spraakherkenning gescheiden van de beschrijving van de persoonsgegevens die Microsoft verzamelt voor herkenning van handgeschreven en getypte gegevens, en beide vereenvoudigd.
 • We hebben verduidelijkt dat, in sommige gevallen, de toegang tot of controle over persoonsgegevens beperkt is indien het toepasselijk recht dit vereist of toestaat.

Mei 2018

 • Wij hebben overal in de privacyverklaring wijzigingen aangebracht die zijn bedoeld om de transparantie en leesbaarheid te verbeteren. Zo hebben we bijvoorbeeld:
  • nieuwe categorieën van persoonsgegevens toegevoegd die we verzamelen, zoals spraakgegevens, gegevens over het verbruik van inhoud en de browsegeschiedenis;
  • nieuwe toepassingen van persoonsgegevens toegevoegd;
  • tekst vereenvoudigd en herhaalde tekst en kwalificaties zoals "mogelijk" verwijderd;
  • navigatiehints, zoals opsommingstekens, toegevoegd om belangrijke punten te benadrukken en vermoeidheid bij de lezer te verminderen en
  • de consistentie verbeterd van de taal die wordt gebruikt om vergelijkbare concepten te beschrijven.
 • We hebben taal toegevoegd die wordt vereist door de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR). Zo doen we nu bijvoorbeeld het volgende:
  • de rechten beschrijven van personen voor het verkrijgen van toegang tot hun gegevens, die gelden ongeacht de locatie;
  • de juridische bases beschrijven voor het verwerken van gegevens door Microsoft, met inbegrip van de bepalingen inzake rechtmatige belangen bepalingen onder de GDPR en de doeleinden van onze verwerking van persoonsgegevens; en
  • de keuzes aangeven die personen hebben met betrekking tot het delen van persoonsgegevens met Microsoft, plus de gevolgen van het delen en van de gegevensverwerking door Microsoft.
 • In de sectie Persoonsgegevens die we verzamelen hebben we het volgende gedaan:
  • taal toegevoegd om klanten te verwijzen naar de desbetreffende secties van de privacyverklaring;
  • nieuwe voorbeelden toegevoegd van externe bronnen van persoonsgegevens; en
  • de beschrijvingen bijgewerkt van de typen persoonsgegevens die we verzamelen.
 • In de sectie Hoe we persoonsgegevens gebruiken hebben we het volgende gedaan:
  • verduidelijkt hoe Microsoft over het algemeen gegevens gebruikt, met behulp van de concepten van het raamwerk voor gegevenstaxonomie in de internationale ISO-norm 19944;
  • ons beleid verduidelijkt met betrekking tot het opslaan van niet-geverifieerde gegevens en geverifieerde gegevens; en
  • specifieke beschrijvingen bijgewerkt van hoe Microsoft persoonsgegevens gebruikt. Zo hebben we bijvoorbeeld tekst toegevoegd om te beschrijven hoe we persoonsgegevens gebruiken voor promotionele communicatie en wettelijke naleving, en hebben we informatie verstrekt over waar Microsoft geautomatiseerde systemen gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens. Bovendien hebben we een aantal details van sommige reclameprocedures verplaatst naar een aparte sectie onder Andere belangrijke informatie.
 • In de sectie Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren hebben we beschreven hoe klanten toegang kunnen krijgen tot hun persoonsgegevens en hebben we de tekst van toepassing gemaakt op alle klanten, ongeacht hun locatie.
 • In de sectie Cookies en soortgelijke technologieën hebben we de beschrijving bijgewerkt van het aanvullende gebruik van cookies door Microsoft.
 • In de sectie Kennisgeving aan eindgebruikers hebben we gevallen toegelicht waarin organisaties, zoals een werkgever of school, toegang hebben tot persoonsgegevens van een individu.
 • In de sectie Microsoft-account hebben we de verschillen verduidelijkt tussen de drie typen Microsoft-accounts.
 • In de sectie Andere belangrijke privacyinformatie hebben we het volgende gedaan:
  • de inhoud van de subsectie Europese privacyrechten naar de secties Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren en Contact met ons opnemen verplaatst.
  • een sectie toegevoegd met de titel Advertenties, met behulp van de tekst van de oorspronkelijke sectie Hoe we persoonsgegevens gebruiken om de reclamepraktijken, procedures en toezeggingen van Microsoft te beschrijven;
  • informatie bijgewerkt over hoe Microsoft persoonsgegevens van uw kinderen verwerkt;
  • verduidelijkt hoe en wanneer Microsoft wijzigingen aanbrengt in de privacyverklaring;
  • geïdentificeerd welke Microsoft-entiteiten gegevenscontrollers zijn onder de GDPR, contact u met ons kunt opnemen en hoe u een klacht kunt indienen.
 • In de sectie Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars hebben we het volgende gedaan:
  • beschreven hoe elementaire samengevoegde accountinformatie met betrekking tot Enterprise Online Services in bepaalde omstandigheden kan worden gedeeld;
  • vastgesteld dat Microsoft een gegevensverwerker is onder de GDPR bij het leveren van de Enterprise Online Services.
 • In de sectie Office en Skype hebben we nieuwe functies beschreven en de beschrijving bijgewerkt van hoe bestaande functies en functionaliteit persoonsgegevens verwerken. Zo hebben we bijvoorbeeld uitgelegd hoe Cortana werkt in Skype.
 • In Zoeken en kunstmatige intelligentie hebben we onze meest recente functies en functionaliteit beschreven. Zo hebben we bijvoorbeeld, in de subsectie Cortana, beschreven welke persoonsgegevens Microsoft verzamelt van gebruikers die zijn aangemeld en afgemeld bij de service.
 • In de sectie Windows hebben we tekst verwijderd over een service, Via Wi-Fi verbinding maken met voorgestelde openbare hotspots, die niet langer beschikbaar is. Onder Webbrowsers hebben we het type browsegegevens beschreven dat op verschillende apparaten wordt gesynchroniseerd.
 • In de sectie Entertainment en verwante services hebben we de beschrijving bijgewerkt van hoe bestaande functies en functionaliteit persoonsgegevens verwerken en nieuwe informatie verstrekt over Xbox, Xbox Live en Mixer.
 • We hebben een hyperlink toegevoegd voor toegang tot het privacybeleid van onze dochteronderneming LinkedIn.

April 2018

 • In Persoonsgegevens die we verzamelen hebben we verwijzingen naar gedefinieerde termen in de voorwaarden voor onlineservices (OST) verwijderd omdat de gegevensdefinities zijn gewijzigd in de OST van april 2018.
 • We hebben de URL naar het transparantierapport over wetshandhaving in Redenen waarom wij persoonsgegevens delen bijgewerkt.
 • In Cookies en soortgelijke technologieën hebben we de lijst met afmeldingspagina's voor onze analyseproviders bijgewerkt.
 • In Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken hebben we meer landen/regio's opgenomen waar Microsoft datacenters exploiteert en de URL bijgewerkt naar de beslissingen van de Europese Commissie over de geschiktheid van de bescherming van persoonsgegevens in andere landen/regio's.
 • We hebben ons adres in Dublin bijgewerkt in Contact met ons opnemen.
 • In Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars hebben we het volgende gedaan:
  • De subsectie over Cognitive Services verwijderd en onder dezelfde voorwaarden opgenomen als Azure-services. Voor meer informatie zie: https://azure.microsoft.com/support/legal/cognitive-services-compliance-and-privacy/.
  • Verwijzingen toegevoegd naar professionele services die beschikbaar zijn onder de voorwaarden voor onlineservices.
  • Een verwijzing toegevoegd naar persoonsgegevens, een nieuw gedefinieerde term in de voorwaarden voor onlineservices.
  • Omwille van de transparantie hebben we vermeld dat Services van Bing Search, zoals gedefinieerd in de OST, gebruikmaken van gegevens zoals beschreven in de sectie over Bing van deze privacyverklaring.
  • De koppeling bijgewerkt naar de aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft SQL Server.
 • In Cortana beschrijven we hoe locatiegegevens die door Cortana worden verzameld mogelijk worden gebruikt om gepersonaliseerde ervaringen te bieden in andere Microsoft-producten.
 • In Windows hebben we het volgende gedaan:
  • Tekst toegevoegd om nieuwe functies, zoals Activiteitenoverzicht en nieuwe functionaliteit in Windows-apps te beschrijven.
  • De sectie Diagnostische gegevens bijgewerkt om (i) meer informatie te bieden over hoe Microsoft diagnostische gegevens verwerkt, (ii) de nieuwe privacymaatregel voor handgeschreven en getypte gegevens te beschrijven en (iii) meer informatie te bieden over Op maat gemaakte ervaringen.

Februari 2018

 • We hebben Adjust and Clicktale toegevoegd aan de lijst met analyseproviders in Cookies en soortgelijke technologieën.

Oktober 2017

 • We hebben kleine wijzigingen in de privacyverklaring aangebracht in overeenstemming met de gewijzigde naam van onze digitale en fysieke stores, die nu allemaal 'Microsoft Store' heten.
 • We hebben de voorbeelden van de technische maatregelen bijgewerkt die we gebruiken voor het verwijderen van de identificerende gegevens die met Translator worden bewaard.
 • In Persoonsgegevens die we verzamelen geven we meer transparantie over hoe Microsoft gegevens met betrekking tot onze app Uitgaven en video verzamelt.
 • In Cookies en soortgelijke technologieën beschrijven we het aanvullende gebruik van cookies op websites van Microsoft.
 • In Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken bieden we meer informatie over de standpunten van de Europese Commissie over de geschiktheid van de bescherming van persoonlijke gegevens in de landen/regio's waar Microsoft persoonlijke gegevens verwerkt.
 • In Microsoft-account hebben we informatie verwijderd over het gebruik van Microsoft-accounts met sociale media-accounts, omdat we deze functie niet langer bieden.
 • In Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars bieden we meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens in producten voor ondernemingen en ontwikkelaars, met inbegrip van SQL Server.
 • In Windows verduidelijken we hoe bepaalde functies werken in Microsoft Edge en Internet Explorer.
 • We hebben ook kleine wijzigingen doorgevoerd om de grammatica te verbeteren en voor meer duidelijkheid.

September 2017

 • In Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken hebben we meer informatie gegeven over hoe Microsoft voldoet aan de Privacy Shield-raamwerken tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS.

Augustus 2017

 • De preamble is bijgewerkt om het brede bereik van de privacyverklaring weer te geven.
 • De navigatie van de productspecifieke informatie is gewijzigd om deze informatie beter vindbaar te maken.
 • In Persoonsgegevens die we verzamelen hebben we meer voorbeelden gegeven van gegevens die we verzamelen van ontwikkelaars en zakelijke klanten en hebben we bewerkingen aangebracht om beter te beschrijven welke gegevens we verzamelen.
 • Onder Hoe we persoonsgegevens gebruiken hebben we wijzigingen aangebracht om de transparantie te verbeteren van de manier waarop we de verzamelde gegevens gebruiken. De sectie over advertenties is bijgewerkt om onze reclamepraktijken beter te beschrijven.
 • In Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren hebben we informatie toegevoegd over hoe klanten met volumelicenties hun gegevens kunnen beheren. We hebben ook vermeld dat klanten zich kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties van derden door naar de websites van deze derden te gaan.
 • We hebben Cookies en soortgelijke technologieën bijgewerkt om meer transparantie te geven van ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.
 • We hebben een sectie met de naam Kennisgeving aan eindgebruikers toegevoegd voor personen die via hun organisatie, bijvoorbeeld hun werkgever of school, toegang hebben tot Microsoft-producten. Deze sectie bevat meer informatie over hun gegevens worden verwerkt.
 • In Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken hebben we meer landen/regio's opgenomen waar Microsoft datacenters heeft.
 • De sectie Europese privacyrechten wordt nu alleen in bepaalde Europese versies van de privacyverklaring weergegeven.
 • In Cortana hebben we wijzigingen aangebracht om beter te beschrijven hoe Cortana werkt. We hebben ook meer informatie verstrekt over hoe gegevens worden verwerkt wanneer Cortana een gelinkte service of vaardigheid van derden gebruikt.
 • We hebben de sectie Skype bijgewerkt om beter te beschrijven hoe bepaalde functies werken.
 • Onder Windows hebben we de namen van bepaalde functies en functionaliteiten bewerkt.
 • We hebben Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars bijgewerkt om deze producten beter te beschrijven en de transparantie te vergroten van ons gebruik van gegevens over deze producten. We hebben ook de naam van Dynamics 365 bijgewerkt.
 • In sommige taalversies hebben we bewerkingen aangebracht op het gebied van grammatica en helderheid.

Juni 2017

 • We hebben een kleine update doorgevoerd aan het taalgebruik in het Privacy Shield om te benadrukken dat Microsoft deelneemt aan de Privacy Shield-raamwerken tussen zowel de EU en de VS als tussen Zwitserland en de EU.

Maart 2017

 • We hebben Persoonsgegevens die we verzamelen bijgewerkt om klanten meer duidelijkheid te geven over de verschillende derde partijen die ons van persoonsgegevens voorzien. Daarnaast hebben we tekstuele wijzigingen aangebracht om duidelijker te omschrijven welke typen gegevens we verzamelen.
 • Onder Hoe we Persoonsgegevens gebruiken hebben we klanten meer duidelijkheid gegeven over hoe we informatie over hun activiteiten, interesses en locatie gebruiken voor het leveren van persoonlijke ervaringen.
 • In Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren hebben we informatie toegevoegd over het nieuwe privacydashboard van Microsoft, waar klanten toegang hebben tot de persoonsgegevens die via verschillende Microsoft-services worden verzameld en deze gegevens kunnen beheren. We hebben informatie toegevoegd over andere Microsoft-locaties waar gebruikers hun persoonsgegeven kunnen verwijderen.
 • We hebben AppsFlyer toegevoegd aan de lijst met analyseproviders in Cookies en soortgelijke technologieën.
 • We hebben Microsoft-account bijgewerkt om klanten te informeren over de manier waarop onze nieuwe betalingsfuncties werken.
 • We hebben een nieuwe sectie met de naam Europese privacyrechten toegevoegd om klanten in de Europese Economische Ruimte te informeren over hun rechten op het gebied van gegevensbescherming.
 • In Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken hebben we klanten meer informatie verstrekt over waar Microsoft gegevens verwerkt. We hebben vermeld waar Microsoft grote datacenters heeft staan en uitgelegd hoe we bepalen waar we gegevens verwerken. Bovendien hebben we meer openheid van zaken gegeven over het overbrengen van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van de wettelijke basis voor dergelijke gegevensoverdrachten en hoe we de rechten van klanten beschermen wanneer de gegevens worden overgebracht. We hebben onze inspanningen met betrekking tot de Privacy Shield-raamwerken tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS uiteengezet en hebben klanten erop gewezen hoe ze hun rechten inzake het Privacy Shield kunnen uitoefenen.
 • Aangezien we streven naar meer transparantie over hoelang we persoonsgegevens bewaren, hebben we in Onze bewaring van persoonsgegevens uiteengezet welke criteria we hanteren bij het bepalen van de bewaringstermijn.
 • Onder Bing hebben we verduidelijkt hoe klanten Zoeksuggesties kunnen uitschakelen, klanten gewezen op nieuwe mogelijkheden om hun gegevens te beheren en informatie toegevoegd over hoe zoekopdrachtgegevens worden gebruikt voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.
 • In Cortana hebben we een beschrijving van de werking van nieuwe functies toegevoegd. We hebben de variaties van Cortana op verschillende besturingssystemen uitgelegd en beschreven hoe de interactie tussen Cortana en andere services verloopt. Bovendien hebben we meer informatie verstrekt over hoe we locatiegegevens gebruiken en hebben we de informatie over hoe Cortana de informatie uit Microsoft Edge gebruikt omhoog verplaatst vanuit de sectie Windows.
 • In Health-services hebben we tekstuele wijzigingen aangebracht in verband met de helderheid en om verantwoording af te leggen over nieuwe toepassingen binnen dit productgebied.
 • We hebben MSN bijgewerkt om te verduidelijken welk type gegevens wordt verzameld om klanten van relevante inhoud te voorzien.
 • In Office hebben we de structuur van een zin aangepast om die te verduidelijken.
 • Onder Windows hebben we een aantal wijzigingen aangebracht om de transparantie te vergroten, om wijzigingen in bepaalde functionaliteit of nieuwe mogelijkheden te beschrijven en om uit te leggen welke nieuwe privacymaatregelen we hebben getroffen, zoals:
  • Onder Reclame-id hebben we uitgelegd hoe klanten het gebruik van deze id kunnen beheren en hebben we verduidelijkt hoe appontwikkelaars en reclame-netwerken deze id gebruiken.
  • We hebben de naam Telemetrie en foutrapportage gewijzigd in Diagnostische gegevens. In deze sectie hebben we de twee niveaus uitgelegd waarop diagnostische gegevens worden verzameld, inclusief het type gegevens dat per niveau wordt verzameld, afhankelijk van de instelling die de klant kiest. Verder hebben we uitleg gegeven over de nieuwe instelling Op maat gemaakte ervaringen, die gebruikers laat kiezen of de diagnostische gegevens worden gebruikt om hun ervaring aan hun persoonlijke voorkeuren aan te passen.
  • We hebben in Windows-locatieservice meer duidelijkheid gegeven over de verzameling van locatiegegevens.
  • In Opname hebben we nieuwe mogelijkheden beschreven en gebruikers geïnformeerd over hun mogelijke wettelijke verantwoordelijkheden in verband met het gebruik van deze functie.
  • In SmartScreen hebben we extra informatie toegevoegd over de gegevens die naar Microsoft worden verstuurd om klanten via SmartScreen te kunnen beschermen.
  • In Gesproken, handgeschreven en getypte gegevens hebben we de functie voor spraakherkenning beter uitgelegd en meer duidelijkheid gegeven over de gegevens die Microsoft voor deze en andere services verzamelt. Verder hebben we uitgelegd welke mogelijkheden klanten hebben om deze gegevens te beheren.
  • Onder Webbrowsers hebben we de verwijzingen naar Paginavoorspelling verwijderd. De functie Paginavoorspelling is nog steeds onderdeel van de browsers van Microsoft. De browsegeschiedenis die deze functie van informatie voorziet, wordt nu echter alleen verzameld als onderdeel van de diagnostische gegevens op Windows-apparaten waarop gegevensverzameling op niveau Volledig is ingesteld. Ook hebben we de informatie over het gebruik van deze gegevens door Cortana verplaatst naar de sectie Cortana.
  • We hebben de naam Windows Wi-Fi-inzicht gewijzigd in Via Wi-Fi verbinding maken met voorgestelde openbare hotspots en deze sectie aangepast in verband met wijzigingen in de huisstijl en functionaliteit.
  • We hebben verduidelijkt dat Portemonnee een app is die alleen beschikbaar is voor Windows Phone door de desbetreffende sectie een andere naam te geven.
  • We hebben een sectie voor Windows Media Player toegevoegd met een beschrijving van hoe deze functie werkt voor Windows-versies waarin deze toepassing beschikbaar is.
  • We hebben Windows Search aangepast en nu beschreven hoe met deze functie kan worden gezocht naar onderdelen die in andere services zijn opgeslagen.
 • In sommige taalversies hebben we grammaticale wijzigingen aangebracht.

Februari 2017

 • In Persoonsgegevens die we verzamelen hebben we verduidelijkt welke gebruiksgegevens we verzamelen als 'gebruiksgegevens van producten'.

November 2016

 • In Hoe we Persoonsgegevens gebruiken hebben we Reclame bijgewerkt om te verduidelijken hoe derden uw gegevens gebruiken om de advertenties die u ziet aan te passen.
 • In Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren hebben we Uw communicatievoorkeuren bijgewerkt door te verduidelijken hoe u uw voorkeuren kunt wijzigen.
 • In Andere belangrijke informatie hebben we de sectie Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken bijgewerkt met de deelname van Microsoft aan het Privacy Shield-programma tussen de EU en de VS.
 • In Bing hebben we de sectie Het Bing-beloningsprogramma verwijderd omdat Bing-beloningen is vervangen door Microsoft Rewards.
 • We hebben de nieuwe sectie Microsoft Cognitive Services toegevoegd, waarin wordt uitgelegd hoe gegevens worden verzameld en gebruikt wanneer ontwikkelaars de services gebruiken. Daarnaast hebben we verduidelijkt dat Microsoft Cognitive Services geen Enterprise-producten zijn onder deze privacyverklaring.
 • We hebben de nieuw sectie Microsoft Translator toegevoegd, waarin wordt uitgelegd hoe gegevens worden verzameld en gebruikt met Microsoft Translator, Collaborative Translations Framework en Microsoft Translator Hub.
 • In Windows hebben we de sectie Telemetrie en foutrapportage bijgewerkt met de informatie dat id's van draadloze netwerken worden verzameld op het optionele telemetrieniveau Uitgebreid in plaats van het niveau Basis.
 • We hebben in Xbox de nieuwe sectie Ondertiteling toegevoegd met een uitleg hoe de Microsoft-functie Spraak-naar-tekst is opgenomen voor de ondertiteling van chats in games voor gebruikers die deze functie nodig hebben.

September 2016

In Zakelijke producten hebben we koppelingen toegevoegd naar privacymededelingen die nog steeds van toepassing zijn op bepaalde zakelijke aanbiedingen.


Augustus 2016

 • In Persoonsgegevens die we verzamelen hebben we meer voorbeelden toegevoegd van wanneer we gegevens verzamelen en van de typen gebruiksgegevens die we verzamelen.
 • In Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken:
  • We hebben verduidelijkt dat we advertenties in slechts een aantal van onze producten weergeven, dat we ook advertenties leveren in producten van derden en dat we partner zijn met externe partijen, zoals AOL en AppNexus, om advertenties te leveren. En we hebben een verouderd voorbeeld van het delen van gegevens met een service provider verwijderd voor hulp bij het leveren van advertenties.
  • Er zijn extra voorbeelden toegevoegd voor het gebruik van gegevens voor productverbetering.
 • In Microsoft-account:
  • We hebben tekst toegevoegd met uitleg over de verschillen tussen een persoonlijk Microsoft-account en een werk- of schoolaccount die door uw school of werkgever ter beschikking wordt gesteld met Azure Active Directory.
  • Er wordt uitgelegd dat wanneer u zich aanmeldt bij een product van derden met uw Microsoft-account en toestemming hebt gegeven om profielgegevens te delen, het product van derden uw naam of gebruikersnaam en uw profielfoto kan weergeven.
 • In Andere belangrijke informatie hebben we als ons meest recente idee over het overbrengen van gegevens van de Europese Economische Ruimte onze intentie aangegeven om de Privacy Shield-principes te volgen die over enige tijd tussen de EU en de VS gaan gelden.
 • In Cortana hebben we meer voorbeelden gegeven van de typen gegevens die Cortana kan benaderen en gebruiken, hebben we aangegeven dat een deel van de functionaliteit bruikbaar is zonder dat de gebruiker zich hoeft aan te melden, hebben we nieuwe en uitgebreide gebruikersopties beschreven en hebben we beschrijvingen toegevoegd (die in het product zelf al beschikbaar zijn) van het delen van gegevens met services van derden die gebruikers kunnen kiezen om verbinding te maken met Cortana.
 • In Microsoft Health en Microsoft Band hebben we meer details gegeven over de typen gegevens die door deze producten worden verzameld en gebruikt, en hebben we tekst verwijderd om de sectie te vereenvoudigen.
 • We hebben een nieuwe sectie Outlook (met inhoud die voorheen deel uitmaakte van een sectie over Outlook.com en een subsectie over Outlook van Office) toegevoegd om het onderscheid tussen Outlook.com, Outlook-toepassingen en gerelateerde services duidelijk te maken, om nieuwe cloudfuncties te beschrijven en om te beschrijven hoe Outlook-toepassingen kunnen worden geïntegreerd met meerdere accounts van derden-serviceproviders.
 • In Skype hebben we een uitleg toegevoegd dat deze sectie alleen van toepassing is op de consumentenversie van Skype en niet op Skype voor Bedrijven, hebben we beschreven hoe contactpersonen aan Skype worden toegevoegd vanuit andere Microsoft-consumentenservices en hebben we een nieuwe opnamefunctie in sommige versies van Skype beschreven.
 • We hebben een nieuwe sectie Store toegevoegd, met de inhoud die voorheen deel uitmaakte van de subsectie Windows Store van Windows, en hebben we verwijzingen naar Xbox Store en Office Store toegevoegd.
 • We hebben een nieuwe sectie, SwiftKey, toegevoegd om de onlangs overgenomen SwiftKey-apps te beschrijven, met de inhoud van de vorige privacyverklaring van SwiftKey.
 • In Windows:
  • We hebben de beschrijving van de reclame-id uitgebreid met meer informatie over het doel en het gebruik ervan.
  • We hebben de naam van het gedeelte Persoonlijke invoerinstellingen gewijzigd in Spraak, handschrift en typen en extra voorbeelden toegevoegd van de verzamelde gegevens.
  • In Locatieservices, bewegingsdetectie en opname hebben we beschrijvingen toegevoegd van de nieuwe Algemene locatie- en Standaardlocatie-instellingen en aanvullende informatie over wanneer locatiegegevens worden verzameld en bewaard door Microsoft.
  • We hebben de sectie Windows Defender bijgewerkt om nieuwe functionaliteit uit te leggen waarin Windows Defender periodiek een scan kan uitvoeren, zelfs als er een andere antimalwareservice wordt uitgevoerd.
  • We hebben de sectie Telemetrie en foutrapportage herzien om verschillen verder te verduidelijken tussen Basis-gegevens, Uitgebreide gegevens en Volledige gegevens.
  • We hebben de sectie Webbrowsers: Microsoft Edge en Internet Explorer bijgewerkt met uitleg over het beheren van Cortana-toegang tot de browsegeschiedenis en dat het inschakelen van deze functie ons in staat stelt uw zoekquery's voor Microsoft Edge en de volledige browsegeschiedenis die is gekoppeld aan uw gebruikers-id te verzamelen om uw ervaring aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen.
  • De sectie Wi-Fi Sense is herzien om te verduidelijken dat er geen functionaliteit meer wordt aangeboden voor open Wi-Fi-netwerken.
  • We hebben een sectie aan Windows-apps toegevoegd dat de Mail en Agenda-app beschrijft en de beschrijving van de Microsoft Wallet-app bijgewerkt met de NFC-functionaliteit.
 • We hebben een nieuwe sectie Enterprise-producten (in plaats van een subsectie Enterprise-services van Andere belangrijke informatie) toegevoegd als uitleg over Microsoft-producten en gerelateerde aanbiedingen die aangeboden worden of ontworpen zijn met het oog op gebruik door organisaties en ontwikkelaars.
 • In de hele tekst hebben we de algemene term 'services' vervangen door 'producten' omdat dit een betere weergave is van het volledige scala aan software, services en apparaten dat Microsoft biedt.
 • In de hele tekst hebben wij hier en daar kleine wijzigingen aangebracht om de duidelijkheid te vergroten, typ- en grammaticafouten te corrigeren en andere soortgelijke kwesties te verhelpen.

Januari 2016

 • We hebben de inleidende alinea vereenvoudigd door een lijst met specifieke Microsoft-services te verwijderen. In plaats daarvan verwijzen we naar de lijst met services verderop in de verklaring.
 • In Microsoft-account hebben we 'weergavenaam' toegevoegd aan de manieren waarop anderen u kunnen vinden en verbinding met u kunnen maken binnen de Microsoft-services.
 • In Andere belangrijke privacyinformatie:
  • In Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken hebben we verduidelijkt dat gegevens in uw regio kunnen worden opgeslagen, en we hebben uitgelegd op welke manieren gegevens kunnen worden overgebracht van de Europese Economische Ruimte naar andere landen.
  • We hebben Contact met ons opnemen vereenvoudigd door de verwijzing naar Skype Software S.à r.l. te verwijderen.
 • In Skype hebben we enkele wijzigingen aangebracht om de taal te vereenvoudigen en verduidelijken, we hebben een paar overbodige dingen verwijderd en uitgelegd dat zowel Microsoft Corporation als Skype Communications S.à r.l. optreedt als gegevenscontroller voor Skype.
 • In Windows:
  • We hebben zaken toegevoegd aan Synchronisatie-instellingen om te verduidelijken dat Windows synchronisatie-instellingen van toepassing is op de browsergeschiedenis van Internet Explorer en dat sommige apps eigen, afzonderlijke besturingselementen voor synchronisatie hebben.
  • We hebben Telemetrie en Foutrapportage grotendeels herschreven om te verduidelijken wat de verschillende niveaus van telemetrie inhouden, welke gegevenstypen ze kunnen bevatten en wat het effect is van de beschikbare gebruikersbesturingselementen. Daarnaast lichten we toe hoe we informatie uit foutrapporten in beperkte mate delen met partners (zoals OEM's) om ze te helpen bij het oplossen van problemen met producten en services die met Windows en andere producten en services van Microsoft werken.
  • We hebben Webbrowsers verduidelijkt om de verschillen te laten zien tussen de functies en besturingselementen voor synchronisatie in Internet Explorer en Microsoft Edge.
 • In de hele tekst hebben wij hier en daar kleine wijzigingen aangebracht om de duidelijkheid te vergroten, typ- en grammaticafouten te corrigeren en andere soortgelijke kwesties te verhelpen.

Oktober 2015

 • We hebben voorbeelden toegevoegd aan Persoonsgegevens die wij verzamelen om duidelijker te maken wanneer we inhoud van bestanden en communicaties moeten verzamelen om u onze services te kunnen aanbieden.
 • We hebben voorbeelden over klantondersteuning en productactivering toegevoegd aan Hoe we persoonsgegevens gebruiken om meer in detail uit te leggen hoe we uw gegevens gebruiken om onze services te leveren en te verbeteren.
 • In Redenen waarom wij persoonlijke gegevens delen hebben we verduidelijkt dat ’persoonlijke communicatie en documenten in privémappen’ verwijst naar inhoud in cloudservices, zoals Outlook.com en OneDrive, en niet naar inhoud die is opgeslagen op het lokale apparaat van een persoon. We hebben ook een koppeling toegevoegd naar ons rapport over wetshandhaving en transparantie.
 • In Cookies en andere technologieën hebben we Kissmetrics en Webtrends toegevoegd aan de lijst met serviceproviders voor gegevensanalyse die we gebruiken.
 • We hebben het verschil verduidelijkt tussen een persoonlijk Microsoft-account en een werk- of schoolaccount dat u door uw organisatie wordt verstrekt.
 • In Andere belangrijke privacyinformatie hebben we Enterprise Services toegevoegd om te verduidelijken dat, als u een werk- of schoolaccount hebt, de eigenaar van het domein dat is gekoppeld aan uw e-mailadres, uw account kan beheren volgens diens eigen beleidsregels die mogelijk verschillen van de onze.
 • In Bing hebben we 'Automatische suggestie' veranderd in 'Zoeksuggesties' en informatie toegevoegd over hoe u zich kunt uitschrijven voor Bing-beloningen.
 • In Cortana hebben we 'Communicatiegeschiedenis' toegevoegd aan de lijst met functies.
 • We hebben Groove Muziek/Films en tv toegevoegd als vervanging van Xbox Music en Video in overeenstemming met de nieuwe huisstijl van deze services.
 • We hebben Microsoft Health-services toegevoegd om informatie op te nemen die voorheen werd vermeld in afzonderlijke privacyverklaringen over Microsoft Band-apparaten, Microsoft Health-apps, HealthVault en andere gerelateerde services.
 • We hebben Office vereenvoudigd door de relevante informatie uit de oude subsectie Excel te verplaatsen naar Zoekservices.
 • In Outlook hebben we Sociaal postvak IN verwijderd.
 • In Skype hebben we informatie toegevoegd over de functie Vertalen.
 • In Windows hebben we informatie toegevoegd over Opname.
 • In Xbox hebben we Voicechat veranderd in Toezicht op communicatie. We hebben ook verduidelijkt dat de Gedragscode van Xbox is vervangen door de Gedragscode van Microsoft.
 • In de hele tekst hebben wij hier en daar kleine wijzigingen aangebracht om de duidelijkheid te vergroten, typ- en grammaticafouten te corrigeren en andere soortgelijke kwesties te verhelpen.

Juli 2015

We hebben een nieuwe Privacyverklaring van Microsoft gepubliceerd waarin diverse afzonderlijke privacyverklaringen zijn samengebracht in één verklaring die de meeste consumentenservices van Microsoft dekt. We hebben de bekendmakingen van Microsoft over privacy opnieuw gestructureerd om overtollige zaken weg te halen, de bruikbaarheid te verbeteren en de duidelijkheid en transparantie te verhogen. We hebben enkele nieuwe elementen toegevoegd, bijvoorbeeld om nieuwe functies van Windows 10 weer te geven, maar de nieuwe verklaring houdt geen wijziging in van het beleid of de praktijk van Microsoft.