Belangrijk

De informatie in dit artikel is van toepassing op Windows 11 en Windows 10, versie 1903 en nieuwer.

Windows is een gepersonaliseerde computeromgeving waarmee je naadloos kunt roamen en toegang hebt tot services, voorkeuren en inhoud met al je computerapparatuur, van telefoons tot tablets en de Surface Hub. In plaats van als een statisch softwareprogramma op je apparaat te staan, zijn belangrijke onderdelen van Windows op de cloud gebaseerd en worden zowel cloudelementen als lokale elementen van Windows regelmatig bijgewerkt, waarmee je wordt voorzien van de nieuwste verbeteringen en functies.

Overzicht

Microsoft is er alles aan gelegen om tegenover haar klanten transparant te zijn en hen controle over hun gegevens te geven. Als onderdeel van deze inspanning gaan we onze belangrijkste producten en services overzetten naar een model waarin persoonsgegevens die wij over klanten tijdens hun gebruik van hun apparaten verzamelen, worden geclassificeerd als Vereist of Optioneel. Dit maakt het voor onze klanten gemakkelijker om informatie te vinden over de gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken en om een geïnformeerde keuze te maken over hun privacy.

In dit artikel vind je een overzicht van de typen gegevens die Vereist en Optioneel zijn, de specifieke categorieën persoonsgegevens die worden verzameld in Windows en hoe onze klanten hun privacyinstellingen kunnen wijzigen om de met Microsoft gedeelde gegevens aan te passen.

Vereiste gegevens

Gegevens in de categorie Vereist zijn nodig om ervoor te zorgen dat onze producten bijgewerkt en veilig blijven, en dat ze werken zoals verwacht. Vereiste gegevens omvatten zaken zoals het type en de versie van het apparaat van de klant, zodat we connectiviteit met onze cloudservices kunnen bieden, beveiligingspatches die ervoor zorgen dat u veilig en goed beveiligd kunt werken en diagnostische gegevens waarmee we significante functiestoringen kunnen detecteren.

In sommige gevallen kan een klant bepalen of vereiste gegevens worden verzameld, door te besluiten of deze de productfuncties of services wil gebruiken die afhankelijk zijn van die vereiste gegevens. Als een klant bijvoorbeeld de functie Mijn apparaat zoeken inschakelt om het apparaat terug te kunnen vinden, verzamelen we de gegevens die vereist zijn om de klant in staat te stellen het apparaat te vinden als dat nodig is.

Vereiste diagnostische gegevens

Vereiste diagnostische gegevens zijn minimale gegevens die nodig zijn om het Windows-besturingssysteem en geïntegreerde apps en services veilig en up-to-date te houden en te laten presteren zoals verwacht. Voorbeelden hiervan zijn informatie over de versie van het besturingssysteem, apps en stuurprogramma's die op het apparaat zijn geïnstalleerd, of de installatie van updates is geslaagd en details over je apparaat en de instellingen ervan die van invloed kunnen zijn op het veilig en up-to-date houden van het apparaat.

De vereiste diagnostische gegevens helpen ons om problemen sneller op te sporen, vast te stellen en op te lossen, zodat de gevolgen voor gebruikers of organisaties worden verkleind. Voor meer informatie over diagnostische gegevens die in Windows worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, raadpleeg je Diagnostische gegevens, feedback en privacy in Windows. Voor specifieke details over de gegevens die worden verzameld als onderdeel van de vereiste diagnostische gegevens, raadpleeg je Vereiste diagnostische gebeurtenissen en velden van Windows.

Vereiste diagnostische gegevens voor Windows zijn beperkt tot de volgende categorieën van gegevens:

Categorie van gegevensBeschrijvingVoorbeelden
Apparaatconnectiviteit en configuratiegegevens Dit type Vereiste diagnostische gegevens bevat informatie over het apparaat, de configuratie ervan en de verbindingsmogelijkheden.
 • Apparaateigenschappen zoals de OEM-fabrikant, het processortype en geheugenkenmerken.
 • Apparaatinstellingen en -configuraties, zoals gegevens voor netwerk en randapparatuur.
Prestatiegegevens van producten en services Dit type Vereiste diagnostische gegevens bevat details over de status en prestaties van het apparaat of de service.
 • Basale foutrapportage, zoals of updates zijn geïnstalleerd.
 • Betrouwbaarheidsgegevens over de status van het besturingssysteem of services.
Software-installatie en -inventarisgegevens Dit type Vereiste diagnostische gegevens bevat informatie over het installeren en bijwerken van software op het apparaat.
 • Versie van het besturingssysteem, details over configuratie en geïnstalleerde updates.
 • Apps en stuurprogramma's die op het apparaat zijn geïnstalleerd.

Vereiste servicegegevens

Windows bevat ook verbonden ervaringen om aanvullende mogelijkheden in te schakelen. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om je apparaat te zoeken als je het bent verloren, door middel van de mogelijkheid om je laatst bekende locatie te traceren. Zie voor meer informatie Essentiële Windows-services en verbonden ervaringen (voor consumenten) of Essentiële Windows-services en verbonden ervaringen (voor bedrijfsbeheerders).

Wanneer u een verbonden ervaring gebruikt, worden er gegevens verzonden naar en verwerkt door Microsoft om u te voorzien van een verbonden ervaring. Deze gegevens zijn van cruciaal belang omdat wij door deze gegevens deze ervaringen in de cloud kunnen leveren. We verwijzen naar deze gegevens als vereiste servicegegevens.

Vereiste servicegegevens kunnen informatie bevatten over de werking van de verbonden ervaring die nodig is om de onderliggende service beveiligd en up-to-date te houden en op de verwachte manier te laten werken. Als u ervoor kiest om een verbonden ervaring zoals Mijn apparaat zoeken te gebruiken, worden vereiste servicegegevens verzonden en verwerkt om u de mogelijkheid te bieden uw apparaat te vinden wanneer dat nodig is. Vereiste servicegegevens kunnen ook bestaan uit informatie die een verbonden ervaring nodig heeft om een taak te kunnen uitvoeren, zoals configuratiegegevens over Windows.

De verbonden ervaringen die je in Windows wilt gebruiken, zijn van invloed op de vereiste servicegegevens die naar ons worden verzonden.

Vereiste servicegegevens worden ook verzameld door en verzonden naar Microsoft voor essentiële services. Essentiële services zijn services in het product die verbinding maken met Microsoft om het product veilig, up-to-date te houden, te laten presteren zoals verwacht of integraal zijn voor de werking van het product. Bijvoorbeeld de licentieservice die bevestigt dat u de juiste licentie voor het gebruik van Windows hebt. Voor meer informatie raadpleeg je Essentiële Windows-services en verbonden ervaringen (voor consumenten) en Essentiële Windows-services en verbonden ervaringen (voor bedrijfsklanten).

Opmerking: consumenten kunnen essentiële services niet uitschakelen. Bij sommige essentiële services bestaan er besturingselementen voor bedrijfsbeheerders.

Optionele gegevens

Gegevens in de categorie Optioneel zijn niet essentieel voor het product of verbonden ervaringen. Je kunt het verzamelen van optionele gegevens beheren, onafhankelijk van de keuze om specifieke productfuncties of verbonden ervaringen te gebruiken. Voorbeelden van optionele gegevens zijn gegevens die we verzamelen over handgeschreven of getypte invoer, zodat we meer nauwkeurige en consistente resultaten kunnen bieden. Ze kunnen ook aanvullende diagnostische logboeken of crashdumps bevatten, waarmee we beter inzicht krijgen in problemen die zich voordoen op je apparaat. We denken dat er overtuigende redenen zijn om deze optionele gegevens te delen. Dit maakt het immers gemakkelijker voor ons om problemen op te lossen en biedt de mogelijkheid om nieuwe of verbeterde ervaringen te ontwerpen. Maar we willen dat u begrijpt wat er gebeurt en de mogelijkheid hebt om zelf deze keuze te maken. Meer informatie over optionele diagnostische gegevens die door Windows worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, vindt u in het artikel Diagnostische gegevens, feedback en privacy in Windows.

Wanneer je ervoor kiest om Optionele diagnostische gegevens te verzenden, bevatten deze gegevens meer gedetailleerde informatie dan wat wordt verzameld met de Vereiste diagnostische gegevens, zoals hierboven beschreven. Vereiste diagnostische gegevens worden altijd meegezonden als je ervoor kiest om Optionele diagnostische gegevens te verzenden. Optionele diagnostische gegevens in Windows omvatten de volgende gegevenscategorieën. Meer details en voorbeelden vindt u in het artikel Details van Optionele diagnostische gegevens in Windows:

Categorie van gegevensBeschrijvingVoorbeelden
Gegevens over browsegeschiedenis Dit type Optionele diagnostische gegevens bevat details over browsen op het web in browsers van Microsoft.
 • Browseractiviteit, waaronder de browsegeschiedenis en zoektermen in Microsoft-browsers.
 • Wijzigingen in de browserconfiguratie die van invloed zijn op het zoeken.
Apparaatconnectiviteit en configuratiegegevens Dit type Optionele diagnostische gegevens bevat informatie over het apparaat, de configuratie ervan en de verbindingsmogelijkheden.
 • Meer gedetailleerde informatie over apparaatinstellingen en -configuraties.
Gegevens over handgeschreven, getypte en gesproken invoer Dit type Optionele diagnostische gegevens omvat informatie over de functies voor gesproken, handgeschreven en getypte invoer op het apparaat.
 • Voorbeelden van de inhoud die je typt, schrijft of dicteert op het apparaat.
 • Details over de status van het omzetten van invoer in tekst.
Prestatiegegevens van producten en services Dit type Optionele diagnostische gegevens bevat details over de status en prestaties van het apparaat of de service.
 • Meer gedetailleerde informatie over de status van het apparaat en services.
Gegevens over het gebruik van producten en services Dit type Optionele diagnostische gegevens bevat details over het gebruik van het apparaat, het besturingssysteem, de toepassingen en de services.
 • App-activiteit, zoals welke apps worden gestart.
 • Gebruik van het besturingssysteem en services.
Software-installatie en -inventarisgegevens Dit type Optionele diagnostische gegevens bevat informatie over het installeren en bijwerken van software op het apparaat.
 • Meer gedetailleerde informatie over het besturingssysteem, de apps en de services die zijn geïnstalleerd.

Privacyinformatie en -instellingen

Microsoft biedt de Viewer voor diagnostische gegevens aan, waarmee u kunt zien welke diagnostische gegevens worden verzameld terwijl u Windows gebruikt, zowel voor Vereiste als voor Optionele diagnostische gegevens.

Bedrijfsbeheerders kunnen bepalen of verplichte of optionele diagnostische gegevens naar Microsoft worden verzonden. Ze kunnen ook de beschikbaarheid van verbonden ervaringen en veel van de essentiële services voor de gebruikers bepalen. Meer informatie over de verschillende beschikbare opties voor beheerders om de privacyinstellingen in hun organisaties te beheren:

Microsoft biedt consumenten ook keuzes voor de manier waarop hun gegevens worden verzameld. Klik op de onderstaande koppelingen voor meer informatie over de gegevens die Microsoft verzamelt en de mechanismen die beschikbaar zijn voor gebruikers: