Overzicht

De California Consumer Privacy Act of 2018 (hierna aangeduid als CCPA) is in werking getreden op 1 januari 2020. Deze wet geeft consumenten in Californië een aantal rechten met betrekking tot hun privacy. We delen met iedereen dezelfde informatie over onze werkwijze. In deze kennisgeving doen we een aantal mededelingen die de CCPA verplicht stelt.

Deze kennisgeving behandelt de volgende onderwerpen:

  • Transparantie: We zijn transparant over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en verkopen.
  • Controle: We geven u controle over uw persoonsgegevens, wat ook inhoudt dat u uw persoonsgegevens kunt inzien en verwijderen.
  • Voordelen voor u: We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u te helpen en uw ervaringen te verbeteren.

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft vindt u op privacy.microsoft.com.

Transparantie

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

U hebt het recht om te weten welke soorten persoonsgegevens Microsoft verzamelt en voor welke zakelijke doelen we dat doen.

Deze informatie stellen we beschikbaar voor consumenten in de sectie Persoonsgegevens die wij verzamelen in onze Privacyverklaring.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om te weten hoe we persoonsgegevens verkrijgen, hoe we deze gebruiken en voor welke zakelijke doelen we dat doen.

Deze informatie stellen we beschikbaar voor consumenten in de sectie Persoonsgegevens die wij verzamelen in onze Privacyverklaring.

Hoe delen we uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om te weten of we uw persoonsgegevens delen met derden. We kunnen persoonsgegevens delen om dienstverleners, zoals gedefinieerd in de CCPA, diensten te laten uitvoeren die schriftelijk zijn vastgelegd in contracten. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens delen met derden voor andere aangekondigde doeleinden, zoals toegestaan volgens de CCPA.

Deze informatie stellen we beschikbaar voor consumenten in de sectie Redenen waarom wij persoonsgegevens delen in onze Privacyverklaring.

We verkopen uw persoonsgegevens niet

U hebt het recht om te weten of we uw persoonsgegevens verkopen. Uw persoonsgegevens worden verkocht wanneer deze worden gedeeld met een derde in ruil voor financiële of andere voordelen, voor een doel dat geen 'zakelijk doeleinde' is zoals vermeld in de CCPA.

Microsoft verkoopt uw persoonsgegevens niet.

Controle

Recht om te weten, recht om te ontvangen, recht om te laten verwijderen

U hebt de volgende rechten:

  • Weten: u hebt het recht te weten welke specifieke persoonsgegevens van u Microsoft in de afgelopen 12 maanden heeft verzameld en bewaard.
  • Ontvangen: u hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen.
  • Verwijderen: u hebt het recht uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen.

Microsoft maakt het gemakkelijk voor u om uw rechten uit te oefenen. Met ons privacydashboardkunt u zich aanmelden bij uw Microsoft-account en specifieke persoonsgegevens die we hebben verzameld, inzien, downloaden of verwijderen.

Als u geen Microsoft-account hebt of een meer complexe vraag hebt over uw CCPA-rechten, kunt u een aanvraag indienen bij Privacy Response Center of bel ons gratis nummer in de VS, 844-931-2038. Voordat we u helpen met uw aanvraag, kunnen we u mogelijk vragen uw identiteit of die van een door u gemachtigde persoon te bevestigen.

Recht om u af te melden voor 'Verkoop'

Microsoft verkoopt uw persoonsgegevens niet, dus bieden we ook geen mogelijkheid aan om u daarvoor af te melden.

Voordelen voor u

Financiële stimulansen

De CCPA staat bedrijven toe om consumenten financiële stimulansen te bieden om hun persoonsgegevens te delen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld consumenten een beloningsprogramma of een Premium-service aanbieden als vergoeding voor het verstrekken van hun persoonsgegevens. Wanneer Microsoft deze programma's aanbiedt, is uw deelname optioneel. Als u ervoor kiest om deel te nemen, gelden er voorwaarden voor uw deelname en kunt u uw deelname op elk gewenst moment beëindigen.

Non-discriminatie

De CCPA verbiedt bedrijven om ongeoorloofd onderscheid tegen u te maken (u te discrimineren) wanneer u uw wettelijke rechten uitoefent. Dit ongeoorloofde onderscheid kan bijvoorbeeld zijn dat u een product of dienst niet krijgt geleverd, u producten of diensten van mindere kwaliteit krijgt geleverd of dat een hogere prijs in rekening wordt gebracht. De CCPA staat bedrijven toe om verschillende niveaus, kwaliteit of prijzen te bieden, als het bedrijf kan aantonen dat het verschil redelijkerwijs verband houdt met de waarde van de persoonsgegevens van de consument voor het bedrijf.

Openbaarmaking van aanvragen om privacyrechten

De CCPA vereist dat bedrijven het aantal ontvangen, in behandeling zijnde of gedeeltelijk ontvangen of geweigerde aanvragen openbaar maken. We geven onze klanten controle over hun gegevens via het Microsoft-privacydashboard, waarmee miljoenen aanvragen van klanten wereldwijd worden ontvangen om gegevens weer te geven en te verwijderen. Aanvragen voor het weergeven en verwijderen van persoonsgegevens op het privacydashboard worden onmiddellijk uitgevoerd. Aanvragen voor toegang tot, exporteren en verwijderen van persoonsgegevens worden binnen 30 dagen verwerkt via de verschillende hulpprogramma's die Microsoft biedt.


Jaar

Aanvragen om te weten van CA-consumenten via het privacydashboard van Microsoft en het Privacy Response Center

Aanvragen om te verwijderen van CA-consumenten via het privacydashboard van Microsoft en het Privacy Response Center

2020

2.951.350

2.846.684

2021

1.969.607

1.727.758


We bepalen of iemand een consument in Californië is op basis van (1) IP-adres voor het privacydashboard of (2) of ze CCPA vermelden in hun verzoek via het Privacy Response Center.

We verkopen persoonsgegevens niet en bieden daarom geen opt-out aan voor de verkoop van persoonlijke informatie.

Bepaalde gegevens kunnen niet worden verstrekt of worden bewaard volgens de Privacyverklaring van Microsoft, bijvoorbeeld om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.